The Cornerstone

Revive social impact

Laila Debruyne, communitymanager bij Revive aan het woord:

“Bij Revive begrijpen we dat echte duurzaamheid verder gaat dan milieubeheer en diepgaande sociale verantwoordelijkheid omvat. Maar net als veel organisaties worstelden we aanvankelijk met de complexiteit van het effectief rapporteren over sociale duurzaamheid. Het is een uitdaging waar bedrijven wereldwijd mee te maken hebben, omdat sociale maatstaven minder tastbaar en ingewikkelder te kwantificeren kunnen zijn.

Erkennend hoe belangrijk transparantie en verantwoording zijn in onze sociale initiatieven, zochten we de expertise van The Cornerstone. Bekend om hun strategisch inzicht in duurzaamheid, begeleidde The Cornerstone ons door een verhelderende reis om onze sociale impact te verfijnen.

De reis begon met een reeks openhartige interviews met een breed scala aan belanghebbenden, zowel intern als extern. We gingen in gesprek met investeerders, aannemers, bewoners, leden van de lokale gemeenschap en gemeentelijke vertegenwoordigers. Deze gesprekken waren cruciaal; ze stelden ons in staat om de percepties van Revive’s sociale impact te peilen, de nuances van onze sterke punten te begrijpen en kansen voor zinvolle verbetering te identificeren.

Deze uitgebreide betrokkenheid van belanghebbenden verhelderde de gebieden waar Revive goed presteerde en wierp licht op wegen voor potentiële verbetering. Het bracht ook ideeën voort voor innovatieve praktijken die onze toewijding aan de sociale aspecten van duurzaamheid verder zouden kunnen versterken.

Met deze nieuwe helderheid en de strategische samenwerking van The Cornerstone, hebben we een vooruitstrevende strategie ontwikkeld die gericht is op het versterken van onze sociale impact. Deze strategie weerspiegelt niet alleen onze onwankelbare toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, maar dient ook als een leidend kader voor onze toekomstige acties.

Revive is toegewijd aan het niet alleen bouwen van structuren, maar ook aan het koesteren van gemeenschappen en het bevorderen van inclusieve groei. We zijn op een missie om sociale duurzaamheid in elk facet van onze operaties te integreren, zodat ons werk niet alleen het heden ten goede komt, maar ook een medelevende en rechtvaardige toekomst vormgeeft.

Sluit je aan bij ons op dit pad van ontdekking en toewijding. Samen met The Cornerstone stelt Revive nieuwe normen voor rapportage over sociale duurzaamheid — omdat we geloven in de kracht van bedrijven om positieve sociale verandering te bewerkstelligen.”

author avatar
Sebastian CTO, CFO
Co-Founder of The Cornerstone, together with my niece Katrien en Lise we started this company to try to make a positive impact on companies and their employees!