The Cornerstone

Triginta

Triginta’s visie op sociale duurzaamheid met The Cornerstone.

Triginta KLooster, sociale duurzaamheids meting met The Cornerstone.

Triginta is altijd gedreven geweest door een toewijding aan sociale duurzaamheid. We waren echter gretig om dieper te graven en nieuwe manieren te ontdekken om deze toewijding in elk aspect van ons werk te verweven. Hier kwam The Cornerstone om de hoek kijken, die ons een duidelijk pad vooruit toonde.

Onze samenwerking nam een aanvang met een inzichtelijke workshop waarbij stakeholders uit diverse onderdelen van onze bedrijfsvoering bijeenkwamen om ervaringen en inzichten te delen. The Cornerstone leidde deze sessie bekwaam, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor een uitgebreid raamwerk dat de strategie van Triginta zou sturen op ons pad naar sociale duurzaamheid.

Een van de oplossingen die direct naar voren kwamen, was een innovatief contract ontwikkeld door The Cornerstone. Dit contract, ondertekend door onze onderaannemers, waarborgt dat zij onze standaarden voor sociale duurzaamheid naleven. Het vertegenwoordigt een snelle overwinning die onze gehele toeleveringsketen in lijn brengt met onze fundamentele waarden.

Maar daar lieten we het niet bij. We startten een reeks dialogen en stelden gerichte vragen aan medewerkers op onze bouwplaatsen, aan bewoners in de omgeving van onze projecten, aan onze partners en zelfs aan individuen die in onze voltooide projecten wonen. Deze directe betrokkenheid was essentieel voor het verzamelen van authentieke data en voor het verkrijgen van een real-time inzicht in de sociale impact van onze bouwprojecten.

Door deze beleidsmaatregelen te herzien en te luisteren naar de stemmen uit onze gemeenschap, hebben we belangrijke kansen geïdentificeerd waarbij Triginta niet alleen kan bijdragen, maar ook een leidende rol kan spelen in het vormgeven van het verhaal rond sociale duurzaamheid binnen de industrie.

FIX

Hoe Sociale Duurzaamheid meten het HR beleid versterkt  

Sociale duurzaamheid bij fix

Verandering Bevorderen: FIX’s Proactieve Reis naar Sociale Duurzaamheid 

“The Cornerstone gaf FIX een gemeenschappelijke taal om onze meest waardevolle troef – onze mensen – aan te pakken en om het management en de bedrijfsbehoeften af te stemmen op effectieve acties en resultaten.” – Eva De Smedt, CEO FIX 

Sociale impact ligt in de kern van FIX’ bedrijfsvisie en -missie. Bekend om het verbeteren van het leven van laaggeschoolden in Brussel, begint FIX’s inzet op sociale duurzaamheid bij personeel. 

1)  FIX’ dynamische strategie omgezet in cijfers op personeel 

FIX nam stappen om hun personeelsbeleid af te stemmen op hun groeiambities.  

Recruitment, talentontwikkeling en retentie werden in een structurele rapportage gegoten, gekoppeld aan meetbare doelstellingen. Dankzij de samenwerking met The Cornerstone kan FIX vandaag transparant en doelgericht;  

  • Talent aantrekken met de juiste competenties; 
  • Het welzijn en de veiligheid van werknemers verbeteren; 
  • De diversiteit en inclusie binnen de bedrijfscultuur versterken en bewaken.

2)  Het Bouwen van een Robuust Kader voor Sociale Duurzaamheid 

Zonder verplicht te zijn door ESRS-regelgeving, structureerde FIX proactief zijn personeelsbeleid rond een robuust kader voor sociale duurzaamheid. Dit kader voldoet niet alleen aan de huidige ESG-normen, maar positioneert FIX ook als een pionier in het uitwerken van een sociaal duurzame bedrijfsstrategie voor de eigen werknemers. Belangrijke resultaten waren onder meer: 

  • De implementatie van HR-processen die niet alleen voldoen, maar ook benchmarks zetten om op te volgen; 
  • Een systematische aanpak van het HR-beleid  om alle potentieel uit de werknemers en de organisatie te kunnen halen. 

“We kregen een analyse van ons HR-beleid, processen en rapportages die meteen ESRS (ESG) conform is. Een extra dimensie die HR-consultants doorgaans niet behandelen. De verzameling van de data en documenten was reeds verhelderend voor onze organisatie. Welke gegevens, waarom, op welke manier… The Cornerstone hielp FIX om alles in kaart te brengen. Dit project voor het meten van sociale duurzaamheid dwong ons om zowel terug te kijken als stappen vooruit te zetten.” – Hilde Van Wassenhove, HR manager FIX 

 3) Meetbaar Succes in Sociale Impact  

De samenwerking met The Cornerstone bracht transparantie en inzicht in het personeelsbeleid van FIX. Aan de hand van de data- en documenten analyse kreeg FIX een beeld van hun sterkes en verbeterpunten zoals; 

  • Een reeds sterke bedrijfsvisie en -cultuur die nog beter vertaald kan worden in de interne communicatie en processen;  
  • Een recurrente werknemersenquête de feedback interne feedback en cultuur te bevorderen ; 
  • Talentmanagement dat structureel gelijke kansen bewaakt voor de diverse werknemersgroepen en wederzijds feedback capteert om het individu en een levenslange groei te borgen. 

4) Conclusie: Handvaten voor Duurzame HR-praktijken  

FIX’s proactieve aanpak heeft de operationele effectiviteit binnen hun HR-beleid verbeterd. Sociale impact en bedrijfssucces gaan hand in hand en dat vertaalt zich in meetbare resultaten die FIX nu beter kan opvolgen. 

Met de juiste strategieën, gerichte acties en partners kan elke organisatie zijn sociale voetafdruk verbeteren en een HR-beleid scherp stellen op maat van de mensen én de organisatie. 

Studenten van Thomas More evalueren sociale duurzaamheid in Geel.

In een innovatieve samenwerking werden studenten van de Thomas More Hogeschool uitgenodigd om de sociale duurzaamheid te beoordelen van een nieuwe school die door de stad Geel is gebouwd. Dit initiatief bood de studenten een praktijkgerichte leerervaring en leverde waardevolle inzichten op in de impact van stedelijke ontwikkelingsprojecten op de gemeenschap.

De studenten begonnen aan een missie om de invloed van de school op haar omgeving te begrijpen. Ze voerden interviews met lokale bewoners om de effectiviteit van de communicatie tussen de stad en de gemeenschap te peilen. Uit deze gesprekken bleek dat, hoewel de school een welkome toevoeging was, er mogelijkheden waren om de dialoog en betrokkenheid met de omwonenden te verbeteren.

Bovendien gingen de studenten in gesprek met werknemers op de bouwplaats om hun perspectieven te verzamelen over de arbeidsomstandigheden en de sociale overwegingen die tijdens het bouwproces in acht werden genomen. Deze firsthand accounts waren cruciaal voor het schetsen van een uitgebreid beeld van de sociale impact van het project.

Geïnspireerd door hun bevindingen, bedachten de studenten een platform dat bedrijven zou kunnen helpen bij het meten en verbeteren van hun sociale impact. Het resultaat is SocialImpact.be, een website die gewijd is aan het bieden van tools en bronnen voor organisaties die streven naar het beoordelen en versterken van hun positieve sociale voetafdruk.

SocialImpact.be streeft ernaar bedrijven te voorzien van praktische tools om hun projecten te evalueren, zodat sociale duurzaamheid geen nagedachte is, maar een fundamenteel onderdeel van hun plannings- en ontwikkelingsprocessen.

We nodigen bedrijven en individuen uit om SocialImpact.be te verkennen en zich bij ons aan te sluiten in onze toewijding aan het bevorderen van sociaal duurzame gemeenschappen door middel van doordachte bouw en inclusieve praktijken.