The Cornerstone

Thriving performance through sustainability

Afbeelding
Afbeelding
01  |

Waar we voor staan

/ Basis in balans

Vanaf de eerste stap inzetten op duurzaamheid garandeert evenwicht. Zowel qua ecologie en goed bestuur, als op sociaal vlak. Vooral op die derde pijler maakt The Cornerstone het verschil. Duurzame groei is immers een meerwaarde voor mens én omgeving. Winst die bijdraagt aan het welzijn. Succes dat niet ten koste gaat van. Thriving business in a blooming environment.
The Cornerstone bouwt mee aan de transitie naar een duurzame wereld en een duurzame manier van werken. De tijd dat alles en iedereen moest wijken voor een doel, ligt achter ons.

> Waken over sociale duurzaamheid

Dankzij onze jarenlange ervaring in de logistieke sector en met grote infrastructuurprojecten weten we bij The Cornerstone waar de gevoeligheden en verborgen gebreken zitten. Van contract over toelevering tot finalisatie: we versterken de duurzaamheid en deugdzaamheid van het hele proces.
Niet door verplichte vakjes aan te vinken, opgelegde normen te volgen of juridische loopholes te zoeken. Maar wel door proactief te denken, klaar te kijken, probleemoplossend te handelen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. The Cornerstone waakt over de sociale duurzaamheid van elke schakel in de keten. Transparant, professioneel en humaan.

We zetten organisaties aan tot een shift in bewustwording: van ‘do no harm’ naar ‘do good’ en uiteindelijk naar ‘do better’. In het belang van alle betrokkenen, van mens en omgeving.

Afbeelding
Omdat samen werken ook een kwestie is van samen leven.
02  |

Voor wie we het doen

/ Voel u aangesproken

Voor iedereen die streeft naar een sociale en duurzame omgang met anderen.
Dat betekent contracten opstellen waar beide partijen beter van worden. Dat vertaalt zich naar banden smeden met alle betrokkenen in een project. Omdat een businesscase ook een zaak van mensen is. Opdat iedereen deelgenoot wordt van het welslagen ervan. Liever samen bouwen dan claims indienen.

Afbeelding
Samen bouwen aan een toekomst voor iedereen.

> Succesvol zijn op lange termijn

Organisaties en ondernemingen hebben strategieën, doelen, en structuren. Een rationeel verhaal. Maar dat zakelijk denken moet zich verhouden tot mensen en hun onderliggende relaties. Een sociaal verhaal. Succesvol blijven op langere termijn vergt een besef van je impact op de leefomgeving. Een duurzaam verhaal.
De wereld verbeteren. Het hoge woord is eruit. We moeten daar niet cynisch over doen. Aandacht voor sociale duurzaamheid is aandacht voor de werkomstandigheden op de werf en bij toeleveranciers, maar ook voor de ruimere levensomstandigheden. Arbeidscreatie, sociale inclusie, gendergelijkheid, gratis onderwijs, goede gezondheid, armoedebestrijding, respect voor mensenrechten, klimaatbewustzijn, diversiteit… Op de drie pijlers van ESG (ecologie, het sociale en governance) rust het welzijn van een hele planeet en haar bewoners.

Voor wie we het dan doen bij The Cornerstone? Voor de opdrachtgevers en de opdrachtnemers, de bedienden en de arbeiders, de wetgevers en de uitvoerders, de conceptbedenkers en de eindgebruikers, de creatieven en de consumenten… Voor ons allemaal dus.

03  |

Wat we bieden

/ Op maat en in overleg

The Cornerstone biedt strategische consulting diensten aan in duurzaamheid, met een focus op sociale duurzaamheid en duurzame samenwerkingen. 

04  |

Wie we zijn

/ Contacteer ons

/ sustainable partnerships

Overal waar Katrien aan de slag is, heeft ze oog voor de werkomstandigheden, veiligheid en mensenrechten. Van ontwikkelingsprojecten in verre landen tot infrastructuurwerken vlakbij, het is haar missie om de verantwoordelijkheidszin en het sociaal bewustzijn aan te scherpen. Haar ervaring met strategisch contractmanagement bij grote projecten zoals Oosterweel (ten belope van 2 miljard euro) komt daar goed van pas. In een doctoraat aan de VUB toetst ze de praktijk af aan de theorie: ‘Managing social sustainability in large infrastructure projects’.

katrien@thecornerstone.be
+32 476 318 441

Katrien Van Rompay
Yves Remy
Hilde De Decker
Valerie Van Remoortel
Afbeelding
05  |

Contact

The Cornerstone staat voor een versterking van sociale duurzaamheid en een hechtere betrokkenheid bij samenwerkingen. Met mens en omgeving als hoeksteen voor elk project.
Voor de creatie van meerwaarde kijken we voorbij het louter financiële naar het totaalplaatje.

Interesse om met ons in zee te gaan?
Bel of mail, en we spreken elkaar.

+32 476 31 84 47
info@thecornerstone.be

katrien@thecornerstone.be / +32 476 318 441
yves@thecornerstone.be / +32 497 056 323