The Cornerstone

Thriving performance through sustainability

The Cornerstone is uw partner in het creëren van een duurzame meerwaarde voor uw organisatie, de omgeving en de maatschappij. 

We helpen onze klanten bouwen aan duurzame samenwerkingen in al hun projecten, verzorgen een integrale optimalisatie van de supply chain van onze klanten,  leveren services ter verbetering van uw contract- en projectmanagement en bovenal zorgen we voor het uitwerken en implementeren van een duurzame bedrijfsstrategie en rapportage. 

Afbeelding
Afbeelding
01  |

Waar we voor staan

/ Basis in balans

> Een duurzame aanpak

Onze leidraad in alles wat we doen is duurzaamheid. Omdat van duurzaam ondernemen iedereen beter wordt. Vanaf het allereerste moment zetten we dan ook samen in op maatschappelijk verantwoord ondernemen en garanderen zo een evenwichtige toekomst voor uw organisatie. We leiden organisaties weg van een puur economisch gedreven business model waar niemand beter van wordt.
We geloven echter niet in duurzaamheid als een stand-alone-verhaal. We vertrekken dan ook vanuit de concrete noden van een organisatie en verweven een oplossingsgerichte aanpak met een duurzame aanpak.

> Een pragmatische en operationele aanpak

Bij The Cornerstone onderscheiden we ons door een doorgedreven pragmatische aanpak. Ons advies blijft niet op de plank liggen, maar wij zorgen voor een strategie en implementatie op maat van uw organisatie. Onze mensen hebben allen een achtergrond als ervaren operationele managers, en begrijpen de noden van een operationele projectorganisatie.

The Cornerstone staat voor een pragmatische en operationele aanpak, op maat van onze klanten én in overleg.

Afbeelding
Duurzaam ondernemen in een welvarende omgeving.
02  |

Waarom we het doen

/ Voel u aangesproken

> Meerwaarde creëren voor een betere wereld

De wereld verbeteren. Het hoge woord is eruit. We moeten daar niet cynisch over doen. The Cornerstone bouwt mee aan een duurzame en betere wereld.
We nemen organisaties dan ook graag mee om die duurzame transitie door te maken en zo de wereld van morgen mee vorm geven. Duurzame groei creëert immers een meerwaarde voor de organisatie, mens én omgeving. Winst die bijdraagt aan het welzijn. Een organisatie wordt sterker in een welvarende omgeving.

We zetten organisaties aan tot een wijziging van hun impact op de omgeving: van ‘do no harm’ naar ‘do good’ en uiteindelijk naar ‘do better’.

Afbeelding
Samen bouwen aan een toekomst voor iedereen.

> Succesvol zijn en blijven op lange termijn

Organisaties en ondernemingen hebben strategieën, doelen, en structuren. Een zakelijk verhaal. Maar dat zakelijk denken moet zich verhouden tot de omgeving en maatschappij. Succesvol zijn en blijven op langere termijn vergt een besef van je impact op de leefomgeving. 

Organisaties die hun plek willen in de toekomst, moeten weg van een puur economisch gedreven businessmodel. Er moet anders nagedacht worden over het gebruik van en de impact op de ecologische en menselijke resources. Maar evengoed heeft onze leefomgeving organisaties nodig die succesvol zijn op lange termijn. Organisaties zijn namelijk een deel van de oplossing om een betere toekomst te creëren voor iedereen.

> Voor mens en maatschappij

Bij The Cornerstone hebben we extra aandacht voor sociale duurzaamheid. Niet omdat we duurzaamheid vanuit één hoek bekijken, maar net omdat we het breder willen trekken. Duurzaamheid gaat over de omgeving en het milieu, maar even zo over de mensen en de maatschappij.
Een duurzame transitie kan niet enkel ten goede van het milieu en ten koste van de mensen gaan. Organisaties zijn bij uitstek verweven met mensen. Vanuit een duidelijke visie op sociale duurzaamheid en mensenrechten bouwen we aan een integraal duurzame aanpak.

Voor wie we het dan doen bij The Cornerstone? Voor de opdrachtgevers en de opdrachtnemers, de bedienden en de arbeiders, de wetgevers en de uitvoerders, de conceptbedenkers en de eindgebruikers, de creatieven en de consumenten, voor kinderen en ouderen… Voor ons allemaal dus.

03  |

Wat we bieden

/ Onze expertise
> Samen leven

Bij The Cornerstone zorgen we er voor dat duurzaamheid kan binnengebracht worden in alle aspecten van uw organisatie. Van decarbonisatie, over mensenrechten, duurzame supply chains, stakeholdersanalyse en werknemerswelzijn, tot een integrale duurzame bedrijfsstrategie. We zorgen daarbij voor een aanpak op maat van uw organisatie die makkelijk te implementeren en eigen te maken is. Geen lucht in pakjes, maar ook geen one size fits all. We zorgen dat elke organisatie de transformatie naar duurzaam ondernemen kan doormaken en zo kan bijdragen aan een toekomst voor iedereen. Als we bij The Cornerstone over duurzaamheid spreken, is dat van nature een ecologisch, bestuurlijk en sociaal gegeven. Op deze drie pijlers van ESG (ecologie, het sociale en governance) bouwen we bij de The Cornerstone aan de betere versie van uw organisatie. 

> We bieden:

 • Een heldere doorlichting: waar staat je organisatie momenteel qua duurzaamheid en sociale impact.
 • Uitwerken van een duurzame bedrijfsstrategie en de nodige begeleiding bij het uitrollen van die strategie. 
 • Een indicatie van de meest relevante prioriteiten omtrent en hoe ze concreet aan te pakken.
 • Inbrengen van duurzaamheid in al uw projecten, tenders en offertes.  
 • Ondersteuning bij het uitwerken van een human rights & environmental due diligence.
 • Rapportering omtrent de duurzaamheidsstrategie en voortgang, en ontrafelen van de knoop rond CSR, ESG, sustainability index en sustainability reporting voor je organisatie. 
 •  Een totaalaanpak gericht op sociale duurzaamheid, aan de hand van methodes op maat.

> Samen werken

Een gemeende samenwerking vertrekt vanuit een balans tussen partners. Gebaseerd op wederzijds respect, samenwerking, faire risicoverdeling, compatibele zakenbelangen, correcte verwachtingen, gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke betrokkenheid.
Voor iedereen die streeft naar een sociale en duurzame omgang met anderen.
Dat betekent contracten opstellen waar beide partijen beter van worden. Dat vertaalt zich naar banden smeden met alle betrokkenen in een project. Omdat een businesscase ook een zaak van mensen is. Opdat iedereen deelgenoot wordt van het welslagen ervan. Liever samen bouwen dan claims indienen.

> We bieden:

 • Een gepaste omgeving voor een
  optimale en duurzame samenwerking tussen partijen. 
 • De ontwikkeling en implementatie
  van een collaboratieve contractstrategie in overeenstemming met een duurzame bedrijfsstrategie.
 • Uitgebreide kennis en expertise bij
  collaboratieve contractvormen zoals NEC4, DBFM, PPP.
 • Het optimaal laten functioneren
  van zelfs de meest complexe samenwerkingsstructuren

> een keten van duurzaamheid

Dankzij onze jarenlange ervaring in de logistieke sector en met grote infrastructuurprojecten weten we bij The Cornerstone waar de gevoeligheden en verborgen gebreken zitten in uw supply chain. Van contract over toelevering tot finalisatie: we versterken de duurzaamheid van het hele proces.

Niet door verplichte vakjes aan te vinken, opgelegde normen te volgen of juridische loopholes te zoeken. Maar wel door proactief te denken, klaar te kijken, probleemoplossend te handelen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. The Cornerstone waakt over de duurzaamheid van elke schakel in de keten. Transparant, professioneel en humaan.

> We bieden:

 • Een doorlichting van uw supply chain wat betreft doorzaamheid en operational excellence.
 • Een oplossing voor de decarbonisatie
 • Een pasklare strategie voor uw logistieke noden en de implementatie van de strategie op maat.
04  |

Wie we zijn

/ Contacteer ons

Katrien Van Rompay

/ sustainable partnerships

Overal waar Katrien aan de slag is, heeft ze oog voor de werkomstandigheden, veiligheid en mensenrechten. Van ontwikkelingsprojecten in verre landen tot infrastructuurwerken vlakbij, het is haar missie om de verantwoordelijkheidszin en het sociaal bewustzijn aan te scherpen. Haar ervaring met strategisch contractmanagement bij grote projecten zoals Oosterweel (ten belope van 2 miljard euro) komt daar goed van pas. In een doctoraat aan de VUB toetst ze de praktijk af aan de theorie: ‘Managing social sustainability in large infrastructure projects’.

katrien@thecornerstone.be
+32 476 318 441

/ sustainable transitions

Meer dan twintig jaar loodst Yves ondernemingen door vaak moeizame transformaties. Hij heeft zijn strepen verdiend in project- en procesmanagement in een brede waaier van sectoren, van logistiek en banking tot real estate en solar power. Yves heeft als projectmanager en als consultant een uitgebreide ervaring met veranderingstrajecten die resulteren in duurzame strategieën. Sinds 2013 staat hij klanten bij in hun zoektocht naar duurzame transformatie.

yves@thecornerstone.be
+32 497 056 323

/ talent development

Hilde is een mensenkenner. Ze heeft een uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met rekrutering, training en coaching van mensen, alsook leadership en career development en change development. Ze daagt organisaties uit met een scherp oog voor de groei van het individu. Ze koppelt de strategie van een organisatie terug aan de impact op de individuele medewerkers.

Katrien Van Rompay
Yves Remy
Hilde De Decker
Afbeelding
05  |

Contact

The Cornerstone staat voor een duurzame versterking in alles wat uw organisatie doet. Met mens en omgeving als hoeksteen voor elk project, omdat organisaties en projecten het best gedijen in een welvarende omgeving en maatschappij. 

Interesse om met ons in zee te gaan?
Bel of mail, en we spreken elkaar.

+32 476 31 84 47
info@thecornerstone.be

katrien@thecornerstone.be / +32 476 318 441
yves@thecornerstone.be / +32 497 056 323